Home Ouderschap Jeugdhulp Echtscheiding Tips Info & Contact
Bemiddeling in de jeugdhulp Bemiddeling in de jeugdhulp

Bemiddeling in de jeugdhulp is een relatief nieuwe vorm van bemiddeling. Het werkgebied van een bemiddelaar in deze sector situeert zich onder meer bij conflicten tussen jongeren, ouders en jongeren en jongeren en de hulpverlening.


Wat doet een bemiddelaar in de jeugdhulp en waarvoor kunt u bij mij terecht?


Een voorbeeld:In bovenstaande casus werd mij gevraagd om te bemiddelen of Tom nog thuis kon blijven wonen en onder welke voorwaarden.


Werkveld


Een bemiddelaar in de jeugdhulp is geen hulpverlener. Hij of zij bemiddelt tussen de betrokken partijen, zoekt met hen naar een compromis waar iedereen zich kan in vinden. Maar, de bemiddelaar laat de hulpverlening zijn opdracht uitvoeren.


De communicatie tussen ouders en jongeren verbeteren of terug op gang brengen is een andere voorbeeld waar ik mee aan de slag kan. Als bemiddelaar vertaal en verduidelijk ik wat beide partijen zeggen. Bij heftige conflicten is het immers zo dat elk woord anders kan geïnterpreteerd worden. Daarnaast worden wensen en verlieservaringen van alle betrokkenen besproken en in kaart gebracht.


Sommige kinderen en jongeren zijn niet meer in staat om rechtstreeks te communiceren als het conflict te hoog is opgelopen en kunnen ervoor kiezen om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Hij of zij ondersteunt of verdedigt dan het standpunt van de jongere.

Tom is de laatste tijd in een heftige strijd met zijn ouders verwikkeld. Er zijn zorgelijke signalen over de vrienden waar Tom mee omgaat. Ook op school merkt men dat Tom meer en meer aan het afglijden is. Hij spijbelt regelmatig en zijn schoolresultaten zijn niet goed. Na een zoveelste aanvaring met zijn ouders wordt de hulpverlening ingeschakeld. Uiteindelijk na het zoveelste conflict trekken ouders het niet langer en overwegen ze een uithuisplaatsing.Tom wil hier echter niet van weten...