Home Ouderschap Jeugdhulp Echtscheiding Tips Info & Contact

Kiezen voor co-ouderschap?

“Wij willen gaan voor co-ouderschap” zei een scheidend paar onlangs tijdens een eerste bemiddelingsgesprek. Meestal exploreer ik dan de wens van beide ouders en ga ik na hoeveel ruimte er is om hier een realistische invulling aan te geven.
Ook bekijk ik in welke fase van de scheidingsprocedure ouders zich bevinden en welke verwachtingen ze hebben ten opzichte van het co-ouderschap. Hoe ziet de ideale omgangsregeling er voor hen dan uit? En, ik stel kritische vragen over de invulling van het co-ouderschap.


Enkele voorwaarden voor het welslagen van co-ouderschap:

Als het antwoord op deze voorwaarden voor het merendeel positief is dan valt co-ouderschap zeker te overwegen. Een dergelijke verblijfsregeling biedt voor- en nadelen...

Een positieve kant van co-ouderschap is dat kinderen niet moeten kiezen voor één van beide ouders. Op die manier verkleint de kans op loyaliteitsconflicten. Omdat beide ouders ook instaan voor de zorg is er minder kans dat de kinderen van één van beide ouders vervreemden.

Nadelen van een dergelijke regeling zijn er voor de kinderen, omdat zij telkens moeten verhuizen en het voor hen telkens weer aanpassen is. Maar ook voor ouders kunnen er negatieve bijkomstigheden zijn, onder andere financiële gevolgen. Veel spullen zoals bijvoorbeeld kleding zullen dubbel aangekocht moeten worden.

Het belangrijkste blijft echter de communicatie tussen “ouders”. Er zal constructief gecommuniceerd moeten worden en, er zullen knopen door gehakt moeten worden. Als ouders hier toe in staat zijn en positief staan tegenover bovenstaande opmerkingen dan heeft co-ouderschap zeker kans op slagen.


Terug naar de tipspagina

Download als PDF document

Print
Print deze pagina