Home Ouderschap Jeugdhulp Echtscheiding Tips Info & Contact

Afspraken maken als ouders, hoe doe je dat?

“We willen goede afspraken maken waar we ons beiden moeten aan houden”.
Dit antwoord krijg ik regelmatig van ouders op mijn vraag waarom ze voor bemiddeling kiezen. Nochtans, goede afspraken maken is één ding, ze naleven is iets anders.

Paren die voor bemiddeling kiezen zijn bereid om stappen te zetten en om conflictsituaties op te lossen. Toch ligt de eindverantwoordelijkheid over wat er afgesproken is niet bij de bemiddelaar.
Die helpt weliswaar om afspraken te maken maar gaat vervolgens niet of de afspraken nadien nageleefd worden, dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.

In de eerste plaats is het naleven van de afspraken een taak van beide partijen. Wanneer er zich wijzigingen in de afspraken voordoen kan men ervoor kiezen om terug met de bemiddelaar rond de tafel te gaan zitten.

Alles hangt af van hoe er met de afspraken wordt omgegaan. Is wat er werd afgesproken bindend?
Wil men de zaken strak en “op papier hebben” of zijn de gemaakte afspraken eerder een basale leidraad om houvast te hebben als bepaalde omstandigheden onduidelijkheid scheppen?

Afspraken maken houdt in de meeste gevallen in dat er een compromis uit de bus komt. Dit betekent geven en krijgen.

Wat kan je zelf doen?Terug naar de tipspagina

Download als PDF document

Print
Print deze pagina